Předvánoční zamyšlení a zvěstování

Img_8037

21.12.2023

Tak se chýlí ke konci další kalendářní rok, a také další rok působení našeho spolku MEDVĚD z.s. ve službách veřejného zájmu obyvatel Předslavi a okolí. Původně jsme v tomto čase chtěli na našich stránkách přijít s nějakým svátečním a možná trochu klidnějším pozdravem a rozloučením v tomto roce. Ale nebylo nám dáno…

Právě před týdnem, na čtvrteční schůzi zastupitelstva obce Předslav dne 14.12.2023, jsme to totiž opět schytali :-)

Zejména vystoupení starosty Miloslava Kreuzera a zastupitele Petra Šindeláře na nás „nenechalo nit suchou“. A aby hluboké myšlenky těchto pánů nezapadly, podělili se s námi o své bohaté nitro ještě písemně, dvěma články v posledním letošním Zpravodaji OÚ Předslav. 

Tak jsme byli obviněni z pomlouvání, lhaní a vydírání ze strany pana starosty a zastupitel Šindelář nás pak zase oblažil zasvěceným výkladem zákona o svobodném přístupu k informacím, jakož i shrnutím výsledků své investigativní činnosti při pátrání v (obecně známých) věcech našeho spolku, okořeněným ovšem nezbytnými osobními urážkami našich členů.

Zamýšleli jsme se tedy nad tím, jak na takový způsob jednání reagovat. Protože šlo o předvánoční zamyšlení, a také proto, že nehodláme klesnout až na úroveň obou pánů (níže už by to ani nešlo), rozhodli jsme se, že nepřistoupíme na jejich ubohou rétoriku.

Takže ne. My nebudeme urážet, pomlouvat ani křivě obviňovat. A abychom vás nepřipravili o příliš času v této sváteční době, jen v bodech uvedeme na pravou míru několik zásadních faktů:

- Není pravda, že se naše internetové stránky tváří jako obecní. Kdo umí alespoň základně číst, jistě nepřehlédne na jejich úvodní stránce hned první větu, že se: „nejedná o oficiální stránky obce“.

- Není pravda, že svými dotazy „šikanujeme“ obecní úřad, a že ten na ně nezvládá odpovídat. Naše dotazy jsou stručné, konkrétní a lze na ně odpovědět zpravidla jednou větou. Pokud žádáme předložení nějakých dokladů, pak jde z 90 % procent o doklady, které má obec v elektronické podobě, nemusí je nikde vyhledávat, fotit ani skenovat a stačí stisknout 3 tlačítka na počítači, aby nám je přeposlala. Problém tedy není v našich dotazech, ale v tom, že vedení obce odpovědět nechce (a dobře ví proč).

- Není pravda, že obec postavila funkční stavbu kanalizace a ČOV. Předložili jsme vám už nesčetně důkazů, že stavba je zfušovaná, nedokončená a nebude trvat dlouho, než bude potřebovat zásadní rekonstrukci. Sami už jistě víte, kde všude se propadá vozovka, kde všude kanalizace netěsní, kde všude se ztratila voda ve studních, apod.

- Není pravda, že stavba kanalizace a ČOV byla provedena v souladu se stavebním povolením. Právě naopak. Zásadní stavební části chybí (podbetonování šachet, předepsané sklony, hráze apod.)

- Není pravda, že stavba kanalizace a ČOV byla zkolaudována bez protekce. Pokud by pracovnici OŽP nebyl ve shodný den vydání kolaudačního rozhodnutí (zcela mimo pořadník) přidělen na místní poměry luxusní městský byt v Klatovech, zřejmě by se pod tak nezákonnou kolaudaci nikdy nepodepsala. Stranou zůstává, že když kolem nezákonné kolaudace začalo být na OŽP Klatovy „horko“, tak raději odešla referentka přes odpady i s vedoucí celého odboru.

- A konečně není pravda, že motivem jednání našeho spolku je nějaká osobní nenávist k panu starostovi nebo komukoli ze zastupitelů. Opravdu ne. V osobní rovině s těmito lidmi nemáme nejmenší problém, a to ani když se chovají jako hrubiáni. Co nám vadí je, jak vykonávají / nevykonávají své veřejné funkce, které dobrovolně převzali. A proč nám to vadí..? Jednoduše proto, že je to na úkor nás všech a proto, že my všichni to jednou zaplatíme…

Jsou naše pohnutky skutečně tak nepochopitelné? Činíme opravdu něco špatně, když chceme, aby starosta dělal svou práci a zastupitelé zase tu svou?

Tak dobře, dnes stačí. To bylo naše předvánoční zamyšlení a nyní to zvěstování.

Pravdou je, že naše činnost již začíná přinášet své výsledky. Správní orgány začínají tušit, že budou muset konat a šetření orgánů policie už má také svá první zjištění. Úměrně tomu ovšem také roste i nervozita konkrétních lidí ve vedení obce, jednání obecního zastupitelstva už z větší části řeší jen náš spolek, a to všechno nás utvrzuje v tom, že jdeme správnou cestou.

A ne. Rozhodně nás to neodrazuje ani nevyčerpává. Chceme vás, občany Předslavi a okolí, ale i vedení obce a její zastupitele, co nejupřímněji ujistit, že máme dostatek odhodlání, sil i prostředků, abychom v naší činnosti pokračovali, dokud se občanům nedostane spravedlnosti.

Takže co říci na závěr? Vlastně, že děkujeme. Děkujeme panu starostovi Kreuzerovi i panu zastupiteli Šindelářovi. Kdybychom totiž ve své práci umdlévali nebo snad ztráceli motivaci, pak díky nim spolehlivě získáme novou energii..!

Věřte nám občané, že brzy se dostaví první následky pro ty, kdo to s vaší obcí nemyslí dobře a jednají proti ní. A nejsme škodolibí. Přínos bude ten, že to dále už nebudou moci dělat. Mimochodem… za jak dlouho budou obecní volby..?

Tak díky i vám za vaši přízeň a důvěru. V roce 2024 pokračujeme.

Váš MEDVĚD z.s.

Odkaz na ZO Předslav dne 14.12.2023: https://www.obecpredslav.cz/zastupitelstva

Zpravodaj tit.str.

Jak předslavští „Pat a Mat“ vyrazili na zasedání zastupitelstva do Písku

Pat-a-mat

10.8.2023

Starosta a zastupitel Předslavi, Miloslav Kreuzer a Petr Šindelář (dále též Pat a Mat) takhle v srpnu dospěli k závěru, že ve svém „spravedlivém boji“ proti našemu spolku je třeba vytáhnout těžší kalibr. Nemohou přeci dopustit, abychom nadále odhalovali a zveřejňovali lumpárny, které se v obci dějí.

Rozumné argumenty proti našim zjištěním nikdy neměli, teď jim zřejmě došly i nejapné výmluvy, a tak dostali spásný nápad: se spolkem MEDVĚD z.s. nic nesvedeme, tak zkusíme zatopit jeho právníkovi. A protože advokát zastupující náš spolek, JUDr. Ing. Michal Čapek, je současně starostou města Písek, napadlo je vyrazit do boje tam.

Zjistili si, kdy se v Písku koná schůze zastupitelstva a ve čtvrtek 10.8. takhle po ránu vyjeli. Po zadání hesla „písek“ jim navigace nabídla hned několik cílů, takže Pat a Mat nejprve zbytečně projeli několika pískovnami v západních a jižních Čechách. Ale jsou to chlapíci (viz foto), takže nakonec do písecké radnice dorazili včas.

Pat s Matem samozřejmě nepochopili výzvu JUDr. Čapka, že kdokoli přítomný může přednést své vyjádření hned na začátku schůze, takže jen seděli a kulili oči na průběh jednání píseckého zastupitelstva.

To bylo pro Pata a Mata překvapení, že písečtí zastupitelé o věcech s lidmi mluví, poslouchají jejich názory, vysvětlují jim ty své, a že nejsou už předem dohodnuti  jak rozhodnou. V Předslavi je to přeci úplně opačně. Anebo ta transparentnost.  Písecké zastupitelstvo je kompletně nahráváno a video poté zveřejněno. Co je to za pitomost? Pat (pardon, Bc. Kreuzer), přeci na občany nahrávající jednání zastupitelstva v Předslavi obvykle volá policejní zásahovku! Ale Pat a Mat se těmito zvláštnostmi nenechali nijak vyvést z míry. Možná, že to takhle funguje jen v jižních Čechách, říkali si Pat a Mat a dvě hodiny seděli na písecké radnici jako pecky.

Jejich chvíle přišla v závěru jednání. Nejprve se o slovo přihlásil Mat (Šindelář) a oblažil přítomné svým výkladem zákona o svobodném přístupu k informacím - to písečtí jen valili oči.  Vůbec nechápali, proč jim Mat osobně přichází sdělit informaci, že Předslav obdržela od JUDr. Ing. Čapka za 3 roky celkem 9 žádostí o informaci a ptali se, co má být píseckým občanům do toho.  Svého kamaráda ovšem překonal Pat (Kreuzer), který si zase píseckým zastupitelům poplakal, že písecký starosta není kolegiální, když zastupuje spolek, který Patovi vadí. I nad Patovým výstupem písečtí jen nechápavě kroutili hlavou.

Na to si vzal slovo písecký starosta JUDr. Ing. Michal Čapek. Vysvětlil svým zastupitelům a především Patovi s Matem, že se vznikem svého starostenského mandátu svou advokátní praxi neukončil, pouze podstatně omezil a omezil ji právě na ty kauzy, které jsou podle jeho názoru natolik alarmující, že i z morálních důvodů považuje za správné je dotáhnout do konce. Takovou kauzou je pak i obec Předslav se svou zmanipulovanou investiční akcí obecní kanalizace a nezákonným skládkováním. Nabídl dokonce svým zastupitelům, že pokud chtějí na vlastní oči vidět, jak se to opravdu dělat nemá a nesmí, rád pro ně uspořádá zájezd s prohlídkou předslavských černých skládek a dalších „pamětihodností“.

Reakce píseckých zastupitelů byla jednotná a jasná. Shodli se na tom, že advokátní praxe jejich starosty je jenom jeho věc, zvlášť když hájí správnou stranu a předslavští by si měli své věci řešit na svých zastupitelstvech.   JUDr. Ing. Čapek si svým vystoupením a vysvětlením udělal spíše reklamu jako advokát i jako starosta, Pat s Matem udělali zase obrovskou ostudu Předslavi.

Nezbývá tak než doufat, že takových „mozkových atletů“ jako jsou Pat a Mat, bude z Předslavi do světa jezdit co nejméně, protože o další ostudu nikdo nestojí…

Připojujeme článek z „Píseckých postřehů“ popisující Patův a Matův výlet do Písku, žádost JUDr. Ing. Čapka o informaci, která starostovi Kreuzerovi takřka přivodila infarkt a dva dopisy, které si předslavský starosta a advokát Čapek vyměnili v listopadu 2022 a po nichž zase předslavský starosta téměř zkolaboval vztekem, že jej JUDr. Čapek nepovažuje za kolegu advokáta…

A je to… :-)


MEDVĚD z.s.

Písecké postřehy ze dne 16.8.2023

Dopisy mezi starosty

Žádost advokáta o informaci 

Písecké postřehy ze dne 23.8.2023

Potrefená husa

 Vedouci-ozp

Mgr. Renata Chvojková

10.8.2023

Dnešní potrefenou husou je vedoucí Odboru životního prostředí MÚ Klatovy. Ta by měla z titulu své funkce především chránit životní prostředí a mělo by jí zajímat i vadit, pokud se někde zřizují nelegální skládky. Ta v Měcholupech, založená předloni, plná asfaltových ker, jí ovšem vůbec nevadí. Jak sama řekla, taková skládka je stejně téměř za každou vsí. Co jí naopak vadí a čím se zabývá především, jsou články a materiály na našem webu, které o její „odborné" práci informují.

Nyní se aktuálně zabýváme a budeme informovat o tom, jak paní vedoucí, ve shodě se starostou Předslavi, plánuje nelegální skládku vyřešit. Protože věc již šetří i Policie ČR, vymyslela kamufláž spočívající v „úklidu" skládky, který měla provést společnost Pošumavská odpadová, s.r.o. Tento „úklid" ovšem trval asi 42 minut a bylo při něm odvezeno 0,38 tuny z celkových 5.000 tun odpadu. Je tedy jasné, že šlo jen o to získat nějaký papír pro policii.

Dále odkazujeme na připojené video z posledního jednání s paní vedoucí.

MEDVĚD z.s.


Bc-miloslav-kreuzer

Bc. Miloslav Kreuzer

29.6.2023

Dnešní „potrefenou husou“ je opět starosta, který ještě stále nepochopil, že zasedání ZO je z důvodu transparentnosti, demokracie a zapojení občanů do rozhodovacího procesu vždy veřejné, a je tak žádoucí, aby se jej zúčastnilo co nejvíce občanů. Je také vítané, aby si jednání občané mohli kdykoli i s odstupem času doma pustit na internetu.

Starosta také dodnes nepochopil, že ta část jednání a rozhodnutí ZO obce, které nejsou v souladu se zákonem, jsou jednoduše neplatná.

Na dnešním ZO „nasadil starosta korunu“  své nevoli být filmován a zveřejněn na nezávislém webu, jako je ten náš. Na předchozích ZO nechal vždy hlasovat své poslušné ovečky (rozuměj zastupitele),  že si nepřejí být filmováni, nyní to ještě „vylepšil“ na ZO dne 23.2.2023, které z důvodu filmování dokonce úplně zrušil.

Když starosta jen spatřil kameru, zavolal hlídku Policie ČR a počítal s tím, že policie občana, který pořizoval záznam z jednání, zatkne nebo minimálně vyvede v poutech za „rušení“ řádného průběhu zastupitelstva a za porušování jednacího řádu. Jak byl ale před plným sálem makovské hospody překvapen, když byl zasahující hlídkou PČR jako první vyzván k předložení dokladu totožnosti a po ukončení zásahu upozorněn, že vše probíhá v mezích zákona a hlídka neshledala žádný důvod k zákroku.

Zastupitelstvo obce je vždy veřejné a neexistuje žádný právní předpis, který by mohl omezit možnost občanů pořizovat si videozáznam. Jakékoliv omezování tohoto práva je nelegálním zásahem proti základním principům jednání samosprávných orgánů – zastupitelstev. U starosty obce je předpoklad, že by tato základní pravidla měl znát. Náš starosta je bohužel evidentně nezná.

Pořizování záznamu z veřejného zasedání zastupitelstva obce, města - Policie České republiky


MEDVĚD z.s.

Ing-koura

Ing. Drahoslav Koura

20.2.2023, doplnění článku z 20.7.2022 (níže)

Vážení spoluobčané,

jako horkou informaci zveřejňujeme v příloze za tímto článkem faktury v celkové výši 919.600,- Kč vystavené Ing. Kourou (jeho firmou Adestik s.r.o.) za to jak „kvalitně“ prováděl dozor stavby kanalizace a ČOV Předslav. Obec mu tyto faktury uhradila z veřejných prostředků!

Nyní už je jasné, proč se Ing. Koura neúspěšně snažil (přes Okresní státní zastupitelství v Klatovech) vypnout naše stránky, které na práci, kterou vůbec nevykonal (měl totiž za úkol hlídat a nehlídal) poukazují.

Tohle je možné jenom v Předslavi – zaplatit TDI Ing. Kourovi 919.600,- Kč, když je evidentní, že pracuje pro stranu, kterou měl kontrolovat.

MEDVĚD z.s.

Faktury vystavené Ing. Kourou (jeho firmou Adestik s.r.o.)

Bc-miloslav-kreuzer

Bc. Miloslav Kreuzer

2.1.2023

Další „potrefenou husou“ v naší rubrice je sám starosta Bc. Miloslav Kreuzer.

Starostou je již třetí volební období a za tuto dobu stále nepochopil, jak by měla fungovat obec, jak fungují zastupitelstva obcí, že schůze zastupitelstev obce jsou veřejná, a proč jsou veřejná.

Je to jednoduché, obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, reprezentují ji zvolení zastupitelé a celému tomu „šéfuje“ starosta. Protože se jedná o zájmy a majetek všech občanů, tak zákonodárce nastavil principy, které mají udělat vedení obce a nakládání s jejím majetkem co nejvíce transparentní.

Není pochyb o tom, že našemu starostovi Bc. Kreuzerovi transparentnost nic neříká, anebo je spíše na obtíž. Proto mu čím dál tím více vadí každý, kdo mu kouká pod pokličku, každý, kdo se zajímá o rozsáhlou nezákonnou činnost např. v souvislosti se stavbou kanalizace a ČOV v Předslavi.

Nejvíce mu vadí, když to, co jiné obce a města dělají z důvodu transparentnosti na své náklady, udělá někdo zcela bez nároku na jakoukoli odměnu. Takového člověka pak starosta na schůzi ZO bez skrupulí hrubě napadne a nepravdivě osočí.

Zastupitelstvo obce je ze zákona veřejné, mnohá města a obce jej z důvodu transparentnosti vysílají online nebo jeho záznam sami pořizují a zveřejňují na svých webových stránkách. U nás v Předslavi je to naopak. Starosta dělá vše pro to, aby záznamy z veřejného zastupitelstva veřejné nebyly.

1) Starosta svolává dva druhy zastupitelstva obce. Jeden druh je ten, kde chce, aby byla veřejnost. Obvykle jej svolá někam, kde se čepuje pivo, vyhlásí jej v obecním rozhlase. Na těchto ZO probíhá rozdělování dotací pro spolky, projednání rozpočtu, investic obce a veškerých věcí, kde získává politické body. Druhý druh je ten, kde nechce, aby byla veřejnost. Takovýto druh ZO svolá jen do své kanceláře, pouze zákonným způsobem (zveřejněním na úřední desku), nevyhlásí jej v obecním rozhlase, ZO je bez občerstvení apod. Na takovém ZO projednává věci, které nechce, aby veřejnost viděla. Například odsouhlasení neprovedených víceprací společnosti IMOS Brno a.s. nebo odmítnutí dotace KÚ Plzeň na novou střechu hospody v Makově, viz https://www.youtube.com/watch?v=lDZG90Dbfa4

2) Starosta nezákonně nechává hlasovat zastupitele (a ti mu vše zatím vždy jednohlasně odsouhlasí) o tom, že ZO nesouhlasí s pořizováním videozáznamu, viz YOUTUBE.

3) Starosta nechal pořídit za prostředky obce u firmy FILMpro – p. Kalista videozáznam ZO 9.12.2021 viz https://www.youtube.com/watch?v=waTsPiKaaBw. Když si ale uvědomil, že by si občané mohli s odstupem času připomenout, co vše jim společně s TDI Ing. Kourou navyprávěl ohledně ČOV, tak raději nechal údajně celý tento videozáznam zničit, aby se k němu již nikdo nedostal.

Závěrem nezbývá než konstatovat, že politik by měl hájit veřejný zájem, to však naše potrefená husa na ZO za poslední dva roky rozhodně nedělá. Důvod je jasný. Občané by si mohli uvědomit jak moc jim „čůrá“ na nohy.

MEDVĚD z.s.

Přípis starosty obce o zničení videozáznamu ZO z 9.12.2021

Foto-c-2

Petr Šindelář

24.10.2022

Další „potrefenou husou“ v naší rubrice je staronový zastupitel Petr Šindelář. Stránky jsou zaměřeny na nezákonnosti kolem veřejných prostředků obce, tudíž útoky Petra Šindeláře na osobní záležitosti našeho předsedy nebo otravování lidí informacemi, kde máme naši poštovní schránku, nás utvrdily v tom, že obsahově máme stránky v pořádku, a že jim není co vyčítat. Je to prosté, když Petr Šindelář nenašel nic věcného k obsahu, tak se pustil do rozboru toho, kde bydlí náš předseda a kde máme sídlo - ukázkový to projev ubohosti, když dochází argumenty.

Další projev Petra Šindeláře, ze kterého se chce zvracet, je jeho podnět našemu spolku veřejně prezentovaný na ZO. Tam totiž tvrdil:

 

A) Že někdo přehradil Petrovický potok komunálním odpadem - sprostá lež. Že prý přehrazení potoka může vytopit Makov. Je to ovšem naopak. Na tomto potoce níže po proudu jsou zbytky min. 100 let starého přehrazení, které sloužilo k napájení rybníka. Ten „někdo“ investoval značné úsilí, aby přehrazení potoka nezbytné pro napájení rybníka bylo co nejmenší, a právě proto jej umístil 100 m proti proudu. Vynaložil tedy nemalé prostředky právě na to, aby se naopak Makov v případě povodní nevytopil.

 

B) Že jeden výrobní závod zabetonoval svou výrobní plochu, která je ovšem lokální biocentrum, a že k tomu není žádné vyjmutí z toho lokálního biocentra. Opak je ale však pravdou. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje před dvěma lety zjistil, že formální stav neodpovídá realitě, že se ve výrobním areálu žádný biokoridor nenachází a vydal stanovisko, že lokální biocentrum se v příštím územním plánu má zrušit. Toto stanovisko obce Předslav má.

Zjišťovali jsme tedy, co Petra Šindeláře k jeho atakům vede a odpověď je v dávné historii.

 

Byli totiž tři kamarádi, jeden z Němčic, druhý z Třebíšova a třetí z Makova, jezdili na tzv. fichtlech třeba na Opálku a tam osahávali děvčata. Tou dobou byla zrovna sametová revoluce, jim bylo zanedlouho osmnáct a každý se pak dal na podnikání. Ten z Makova úspěšně prodával cihly, ten z Třebíšova velice úspěšně stavěl krby a kšeftoval se dřevem, a ten třetí z Němčic začal podnikat v lesních službách. Moc mu to ale nešlo, a tak se trápil, postupně zahořkl a stal se z něj podnikatelský zkrachovalec. Rozhodl se bojovat proti době, odmítal například používat mobil, ale především začal programově nenávidět všechny úspěšné. Čím víc se někomu dařilo, tím víc ho nenáviděl. Aby si dohnal sebevědomí, tak se dal na komunální politiku a poté se nechal zaměstnat jako lesník tam, kde jsou nároky na jeho schopnosti ty nejmenší, tedy u malého města. Všichni se znalostí místních poměrů dobře ví, o kom je řeč...

 

Když už jsme pátrali po pohnutkách Petra Šindeláře chovat se jako potrefená husa, našli jsme pachatele nebo původce současných problémů s ČOV Předslav. Je to jednoduché. Společnost IMOS Brno a.s. je v celé ČR známá tím, že chodí do takových výběrových řízení, kde je zmršený projekt, který umožní dílo ošidit a umožní požadovat vícepráce. A to se přesně dělo například v Pocinovicích a teď se to děje v Předslavi - viz celé naše stránky.

 

Hádejte, který starosta je odpovědný za špatnou PD, kdo svou neschopností způsobil, že VPD není dobře zpracována a ještě za ní z obecních prostředků v době svého starostování zaplatil přes půl milionu?

 

A) Milan
B) Petr

 

A který starosta se ve snaze obci ušetřit náklady na zbytečné vícepráce způsobené neschopností jeho předchůdce uchyluje k nezákonnostem a ohrožuje tím budoucí rozpočty celé obce z titulu povinnosti vrátit neoprávněně získané dotace?

 

A) Petr
B) Milan

 

Malá nápověda, stejná pro obě otázky:

https://www.youtube.com/shorts/ay9MSPUKoNg?app=desktop&cbrd=1 

 

Závěrem asi nezbývá než konstatovat, že politik by měl hájit veřejný zájem - to naše potrefená husa tedy moc na posledním zastupitelstvu neukázala. A měl by být také i manažerem - ale i tyhle schopnosti jsou u naší husy nepochybně na bodu mrazu.MEDVĚD z.s.

Ing-koura

Ing. Drahoslav Koura

17.10.2022

Stavební dozor Obce Předslav jako investora stavby čistírny odpadních vod a kanalizace v obci Předslav, Ing. Drahoslav Koura z firmy Adestik s.r.o. Vrhaveč, je odpovědný za způsob provádění stavebního díla i za dodržování harmonogramu prací a technologického postupu. Právě tohle ovšem Ing. Koura dlouhodobě neplní a spíše to vypadá tak, jako kdyby pracoval pro opačnou stranu, tedy dodavatele stavebních prací. Do očí bijící je třeba následující příklad.

V úseku kanalizace mezi šachtami ŠA_0 - ŠA_1 a ŠA_1 - ŠA_2 (nejblíže rybníku „Kurčák“) došlo k tomu, že komunikace, pod níž se nachází kanalizační řad, byla nejprve kompletně zaasfaltována, a teprve poté byly prováděny kamerové a tlakové zkoušky kanalizačního řadu, který vede pod ní.

Časový harmonogram jednotlivých prací byl tento:
- asfalt byl položen už před 25.5.2022 - viz foto z tohoto dne
- kamerové zkoušky byly pak provedeny až 14.6.2022 - viz foto z kamerových zkoušek
- tlakové zkoušky kanalizace byly provedeny dokonce až 22.6.2022 - viz protokol

Co z toho plyne. Pokud by kamerové nebo tlakové zkoušky dopadly špatně, tj. výsledek by byl nevyhovující, musel by se nákladně vybudovaný asfaltový povrch vykopat, nákladně uložil na skládku, a poté, až by se kanalizace opravila, silnici znovu a za nové peníze zaasfaltovat.
Nemusíte být stavební technik ani ekonom, aby vám došlo, že takový postup je na hranici duševního zdraví. Tedy pokud nejste lépe placeni zhotovitelem stavby, kterého máte vlastně hlídat, než obcí, která si vás objednala.

Že právě takhle postupoval Ing. Drahoslav Koura při hlídání stavby ČOV a kanalizace, dnes už víme. Abychom se to však nedozvěděli, udělala sama obec Předslav všechno možné. Když jsme totiž v rámci svobodného přístupu k informacím žádali o kamerové zkoušky kanalizace, kupodivu právě úsek mezi šachtami ŠA_1 - ŠA_2 nám nebyl poskytnut, dokonce byl z poskytovaného materiálu záměrně vystřižen. Později jsme zjistili, proč. Právě v tomto úseku totiž kanalizace netěsnila a propouštěla dovnitř vedení okolní vodu, kupříkladu i vodu z rybníka ve středu Předslavi, který z tohoto důvodu dodnes nejde napustit...

Jestliže tedy ten na první pohled nesmyslný postup (nejdříve zaasfaltovat a pak dělat zkoušky) Ing. Koura jako technický dozor investora schválil, potom se nabízí vlastně jen dvě možná vysvětlení:

A) buď Ing. Koura naprosto nezná základní technologické postupy,
NEBO

B) je zaplacen, aby se zcela nesprávný a nelogický postup kryl.

Nechceme napovídat, ať si každý čtenář těchto stránek udělá názor na to, která odpověď je správná ... malá nápověda:

https://www.youtube.com/shorts/ay9MSPUKoNg?app=desktop&cbrd=1
:-) 

MEDVĚD z.s.

Ing. Drahoslav Koura

20.7.2022

Vážení spoluobčané, 

www stránky obecpredslav.cz dosahují svého úspěchu.

Technický dozor investora, Ing. Koura nyní brojí proti jejich existenci, protože se mu nelíbí, že se na nich objevují videa, která jsou důkazy o podvodech při provádění kanalizace v obci Předslav. Proč právě Ing. Kourovi vadí naprosto legální tzv. stínové www stránky? Je to jednoduché, Ing. Koura je ve výsledku odpovědnou osobou, díky které dojde k zaplacení dnes prokazatelně ošizené kanalizace v obci Předslav. Ing. Koura je totiž osobou, která rozhodne, zda dílo převzít i přes zjevné vady i nedodělky (zavře oči, což dělal do teď) a svým rozhodnutím uloží povinnost za ošizené dílo zaplatit.

Na zastupitelstvu obce Předslav se Ing. Koura přiznal, že za obec Předslav převzal část díla, která však nebyla nikdy provedena. Toto spolek MEDVĚD považuje za důkaz o tom, že se Ing. Koura dopouští podvodu, což je uveřejněno na www stránkách obecpredslav.cz. Logicky, kdo páchá trestnou činnost, nechce aby se o tom vědělo veřejně.

Nebojte se, na tento a mnoho dalších podvodů spolek MEDVĚD již podal trestní oznámení.

Občané, nedejte se. Když budete vědět o dalších podvodech, dejte nám vědět. Společnými silami přispějeme ke zlepšení našich životů.

My se nedáme, MEDVĚD z.s.

Potrefená husa se vždy ozve

Potrefená husa se vždy ozve (2)

Ing. Drahoslav Koura

9.5.2022

Odsouhlasení víceprací

 

Při stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v Předslavi mělo dojít k vícepracím spočívajícím v úhradě za provizorní položení asfaltu v ceně 777.357,-Kč. Zastupitelstvo tyto nesmyslné vícepráce málem odsouhlasilo! Ing. Koura ze společnosti Adestik s.r.o. (technický stavební dozor obce Předslav) proplacení těchto víceprací výslovně doporučil, a to na zastupitelstvu obce Předslav ze dne 9.5.2022.

 

Vícepráce měly spočívat v položení provizorního povrchu silnice před začínající zimní sezonou.

 

Starosta obce Předslav na zastupitelstvu dne 9.5.2022 uvedl, že provizorní zaasfaltování komunikace při stavbě Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod provedené v měsíci listopadu 2021 přineslo oprávněné vícenáklady zhotovitele, které obec Předslav musí uhradit, protože se jednalo o předem neznámé, nepředvídatelné činnosti, které zhotovitel nemohl ovlivnit a plynou z požadavků Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.  

Šlo ovšem o naprostou lež. Ve skutečnosti byla nutnost provizorního zaasfaltování vyvolána jedině prodlením zhotovitele s prováděním prací, který nestihl dokončit řádnou (definitivní) úpravu povrchu do začátku zimní sezóny (1.11.2021), jak byl dle uzavřené smlouvy a platného harmonogramu povinen, neboli se jedná o náklady, které si zhotovitel zavinil zcela zjevně sám a sám je proto také musí nést.

 

Dle harmonogramu mělo být např. kanalizační potrubí v předmětné části (stoka A) položeno nejpozději do 7.5.2020 a silnice měla mít definitivní povrch před začátkem zimní sezóny. Ještě dne 3.11.2021 byla však silnice v dotčené části rozkopaná více než metr hlubokými výkopy, viz následující foto.

 

Obec Předslav by tedy dle návrhu starosty  málem zcela zbytečně vyhodila 777.357,-Kč veřejných prostředků oknem, a jen díky zásahu občanů přítomných na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2022 k tomu nedošlo.

 

Nejvíce zarážející je skutečnost, že tento postup, který měl připravit obec o částku 777.357,-Kč, výslovně doporučil Ing. Koura, který má přitom hájit zájmy obce.

 

Postup Ing. Drahoslava Koury vyvolává opětovně otázku: Čí zájmy Ing. Koura vlastně zastupuje? Zdá se, že zájmy obce Předslav, která jej platí, to nejsou.

Ing. Drahoslav Koura si

a) buď „pouze“ popletl strany, které má hájit

nebo

b) je dokonce druhou lépe zaplacen

Nechceme napovídat, ať si každý čtenář těchto stránek udělá názor na to, která odpověď je správná ... malá nápověda: https://www.youtube.com/shorts/ay9MSPUKoNg?app=desktop&cbrd=1

 

viz:

-         video, ve kterém starosta svaluje vinu na SÚS Plzeňského kraje

https://www.youtube.com/watch?v=_BumFJ6hOEM

 
MEDVĚD z.s.

harmonogram stavby kanalizace

stav komunikace ke dni 3.11.2021

stav komunikace ke dni 3.11.2021

Kontaktujte nás

.

ul. 5. května 648

Klatovy 339 01

.

spolekmedved@gmail.com

.

2gt4rf7

datová schránka

.

05370485

Spolek MEDVĚD z.s. se pro naplnění svého záměru odhalovat a zveřejňovat nezákonnosti při správě obce Předslav rozhodl ze svých vlastních prostředků finančně odměnit každého, kdo spolku poskytne informace či materiály svědčící o takových nezákonných postupech a jednáních.

Občané i další, neváhejte se proto našemu spolku kdykoli ozvat.

Budete- li chtít, Vaši identitu zachováme důvěrnou.

Děkujeme,

MEDVĚD z.s.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

Právní důvod zpracování:

  • naplnění účelu spolku MEDVĚD z.s. zapsaného ve veřejném rejstříku

 

Účel zpracování a oprávněný zájem:

  • ochrana veřejného zájmu, tedy nakládání s veřejnými prostředky a životním prostředím

 

Doba uchování a účel zpracování:

  • 5 let, jako doba dostatečná, zároveň přesahující volební období zastupitelstev ÚSC

mapa