Jsme spolek MEDVĚD, který nesnáší korupci a vždy proti ní bude bojovat.

Budeme rádi, když nám pomůžete svými podněty nebo informacemi zaslanými na adresu spolekmedved@gmail.com.

Tyto stránky čerpají veškeré informace a zveřejňují veškeré dokumenty pocházející výhradně z legálních zdrojů a získané zákonnými způsoby.

Především jde o odpovědi na žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podané naším spolkem a spolupracujícími osobami, o fotografie nebo videonahrávky z veřejně přístupných prostor a pozemků a dále také o materiály získané z veřejně dostupných evidencí jako: e-tender, úřední desky měst a obcí, internetové stránky státních institucí, ale i o obsah soudních spisů ve sporech, kde je náš spolek nebo spolupracující osoby účastníkem, aktuálně např.:

- správní spis Městského úřadu v Klatovech sp. zn. ZN/ŽP/1491/22

- soudní spis Krajského soudu v Plzni sp. zn. 57 A 45/2023 včetně dokumentace uložené na multimediálních nosičích (CD)

Náš spolek je připraven komukoli na jeho žádost doložit legálnost získaných informací a podkladů a také mu je pro jeho potřebu poskytnout v té, originální podobě, jak jsme je sami získali.

MEDVĚD z.s.

Kontaktujte nás

.

ul. 5. května 648

Klatovy 339 01

.

spolekmedved@gmail.com

.

2gt4rf7

datová schránka

.

05370485

Spolek MEDVĚD z.s. se pro naplnění svého záměru odhalovat a zveřejňovat nezákonnosti při správě obce Předslav rozhodl ze svých vlastních prostředků finančně odměnit každého, kdo spolku poskytne informace či materiály svědčící o takových nezákonných postupech a jednáních.

Občané i další, neváhejte se proto našemu spolku kdykoli ozvat.

Budete- li chtít, Vaši identitu zachováme důvěrnou.

Děkujeme,

MEDVĚD z.s.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

Právní důvod zpracování:

  • naplnění účelu spolku MEDVĚD z.s. zapsaného ve veřejném rejstříku

 

Účel zpracování a oprávněný zájem:

  • ochrana veřejného zájmu, tedy nakládání s veřejnými prostředky a životním prostředím

 

Doba uchování a účel zpracování:

  • 5 let, jako doba dostatečná, zároveň přesahující volební období zastupitelstev ÚSC

mapa